Trở về

Tinh Thái

Tư chất: 85 - [ 2 sao ]

Vai trò: Phép Thuật

Mô tả: hồi máu, tăng kháng

Xuân Phong Lộ

Khai thông sức mạnh tự nhiên, tựa như gió mùa xuân lướt qua trị liệu cho toàn anh hùng phe ta, khôi phục điểm sinh lực cho toàn phe ta, duy trì khôi phục 4 lần.

Lục Quang

Công kích kẻ địch phía trước, gây sát thương ma pháp cho 1 kẻ địch.

Tinh Hựu

Dùng sức mạnh thiên nhiên, ngưng kết một tầng hộ thuẫn cho anh hùng có HP ít nhất phe ta, tăng hộ giáp vật lý, duy trì 6s và xóa trạng thái xấu nhận được.

Pháp Giới

Uống nước ma tuyền thiên nhiên để cường hóa toàn thể phe ta, tăng kháng tính ma pháp cho toàn phe ta.