Trở về

Thái Văn Cơ

Tư chất: 100 - [ 4 sao ]

Vai trò: Phép Thuật

Mô tả: Khống chế, hồi máu

Tỏa Tâm Cục

Tiếng đàn vô hình, âm hữu hình, một khúc thập diện mai phục, gây ra sát thương ma pháp và tạo 2 giây choáng cho toàn thể kẻ địch.

Nhiễu Lương

Tiếng đàn du dương, như có dư âm vang vọng, khôi phục sinh lực, tăng cường độ ma pháp và công kích vật lý cho 2 anh hùng HP thấp nhất phe mình, duy trì 5 giây

Huyền Âm

Tiếng đàn giúp người cũng có thể hại người, gẩy nhẹ dây đàn, gây ra sát thương ma pháp cho 2 kẻ địch ở gần bản thân nhất.

Nhu Uyển

Dịu dàng đánh lên khúc nhạc cổ tịnh tâm, có thể giúp hiệu quả tiếp nhận trị liệu của toàn thể phe mình tăng và cung cấp hộ giáp vật lý của % pháp cường Thái Văn Cơ .