Trở về

Tào Phi

Tư chất: 95 - [ 4 sao ]

Vai trò: Phép Thuật

Mô tả: Trầm mặc, Sát thương bạo

Thiết Luân

Bánh răng tử vong cắt kẻ địch phía trước, gây ra cho toàn thể địch 2 lần sát thương ma pháp, trầm mặc địch 2s.

Phi Quạt

Xoay tròn bánh xe xui xẻo tấn công địch, gây ra sát thương ma pháp cho địch trong phạm vi lớn, suy yếu kháng tính địch.

Ám Tiễn

Trong quạt sắt phát ra ám khí đánh lén địch, gây ra sát thương ma pháp cho một kẻ địch ngẫu nhiên, trầm mặc địch 2s.

Hoàng Uy

Thể hiện uy nghiêm của đế vương, tăng cường độ ma pháp bản thân.