Trở về

Tả Từ

Tư chất: 105 - [ 4 sao ]

Vai trò: Phép Thuật

Mô tả: Nhiều đợt, sát thương cao

Lốc Năng Lượng

Hội tụ bão năng lượng quét địch phía trước, gây ra cho toàn thể địch 3 lần sát thương ma pháp.

Phi Sa Thạch

Nguyên tố Phong hình thành nhiều lốc xoáy, tập kích kẻ địch, gây ra cho toàn thể địch 3 lần sát thương ma pháp.

Phong Chi Lực

Ngưng tụ năng lượng hư không, khiến công kích bất kỳ của bản thân đều kèm thêm sát thương ma pháp của % pháp cường bản thân

Phong Bạo

Tăng cho bản thân tỉ lệ bạo kích ma pháp và sát thương bạo kích ma pháp.