Trở về

Quan Phụng

Tư chất: 95 - [ 4 sao ]

Vai trò: Vật Lý

Mô tả: Hồi năng lượng, Giảm giáp

Mưa Tên Lửa

Biến hình cơ giáp triển khai pháo hỏa tiễn, bắn hỏa tiễn điên cuồng vào không trung, rơi xuống địch, gây cho địch trong phạm vi lớn 4 lần sát thương vật lý.

Súng Tiểu Liên

Cơ giáp kết hợp súng máy bắn vào địch phía trước, gây cho địch trong phạm vi lớn 3 lần sát thương vật lý, giảm hộ giáp vật lý và ma kháng địch, duy trì 6s.

Sóng Điện Từ

Cơ giáp tạo ra sóng điện từ sát thương mạnh, bắn vào địch, gây ra sát thương vật lý cho 1 kẻ địch.

Máy Phát Điện

Bộc phát tiềm năng bản thân và cơ giáp, kích phát năng lượng lớn, tăng hiệu suất hồi phục năng lượng toàn thể phe ta.