Trở về

Quản Lộ

Tư chất: 100 - [ 4 sao ]

Vai trò: Phép Thuật

Mô tả: Khống chế, Sát thương thêm

Tinh Trận

Ma pháp trận tạo ánh sáng thủy tinh, gây ra sát thương ma pháp cho địch trong phạm vi lớn, gây choáng địch 3s.

Phản Chiếu

Bố trí thủy tinh xung quanh địch, khúc xạ ánh sáng ma pháp, gây ra 4 lần sát thương ma pháp cho địch trong phạm vi lớn, suy yếu kháng tính địch.

Tinh Kích

Dùng thủy tinh tạo ra ma pháp tấn công địch, gây ra sát thương ma pháp cho 1 kẻ địch, gây choáng địch 2s.

Tinh Hoa

Sức mạnh của thủy tinh, tăng pháp cường cho toàn thể phe mình.