Trở về

Quan Bình

Tư chất: 85 - [ 2 sao ]

Vai trò: Vật Lý

Mô tả: Công tốc, Sát thương đơn

Vô Ảnh Tiễn

Thần Tiễn Thuật thất truyền, một khi khóa chặt thì kẻ địch sẽ không thể thoát, gây sát thương vật lý cho 1 kẻ địch.

Xuyên Vân Tiễn

Dùng sức mạnh của lửa xuyên qua thân mũi tên, hỗ trợ kỹ xảo bắn liên tiếp của Thần Tiễn Quyết, gây sát thương vật lý cho 1 kẻ địch.

Tâm Tiễn

Tâm pháp cao nhất của Thần Tiễn Quyết, tăng cấp Tâm Cảnh bản thân đạt đến trạng thái Vô Ngã, tăng công tốc bản thân, duy trì 8s.

Thiện Xạ

Huyết thống xạ thủ, tăng lực chiến, tăng vật công bản thân.