Trở về

Nam Hoa

Tư chất: 105 - [ 4 sao ]

Vai trò: Phép Thuật

Mô tả: hồi máu, kết giới vô địch

Anh Hùng Bất Hủ

Hội tụ sức mạnh hồng hoang tạo kết giới bất hủ. trong thời gian đó vô địch và miễn dịch khống chế. đồng thời hồi phục HP bằng phần trăm HP lớn nhất của đội hữu.

Cửu Tiêu Lôi Động

Triệu hồi sấm sét trên trời trừng trị toàn thể phe địch gây ra sát thương ma pháp và gây choáng 1 giây.

Thiên Cơ Lôi

Sức mạnh sấm sét bám vào pháp bảo. công kích kèm sát thương chuẩn

Uẩn Hoa Tiên Chướng

Quanh người đầy tiên khí. tăng hộ giáp và kháng phép cho toàn thể phe ta