Trở về

Nhạc Tiến

Tư chất: 95 - [ 4 sao ]

Vai trò: Vật Lý

Mô tả: ST Đơn, Bạo kích

Rung Chuông Vàng

Vung chuông cực lớn lên ném về phía địch, gây ra sát thương vật lý cho một kẻ địch.

Cực Tốc Linh

Bất ngờ ném chuông tốc độ nhanh về phía địch, gây ra sát thương vật lý cho 1 kẻ địch.

Hoàng Linh Trận

Chuông xoay tròn bay rơi về phía địch, gây ra sát thương vật lý cho 1 kẻ địch.

Trừng Phạt

Mỗi lần công kích kèm thêm sát thương vật lý của % điểm HP địch đã tổn thất.