Trở về

Lữ Bố

Tư chất: 105 - [ 4 sao ]

Vai trò: Vật Lý

Mô tả: hút máu, Sát thương bạo

Pháo Năng

Hội tụ năng lượng thế giới bên ngoài, gây ra sát thương vật lý cho toàn bộ kẻ địch.

Bom Điện

Bom điện từ rơi vào kẻ địch, sau khi nổ gây ra sát thương vật lý cho toàn thể địch và làm giảm giáp, duy trì vài giây.

Hư Vô Thuật

Bắn ra đạn hành trình khóa kẻ địch, gây ra sát thương vật lý cho kẻ địch có trí lực cao nhất phe địch và giảm trí lực của địch, duy trì vài giây.

Thiên Hạ Phục

Tăng sát thương kỹ năng cho bản thân và tăng thêm hấp huyết vật lý cho toàn đội.