Trở về

Lữ Linh Khởi

Tư chất: 90 - [ 3 sao ]

Vai trò: Phép Thuật

Mô tả: Bạo kích, Sát thương nhóm

Tử Quang

Vẽ pháp trận ánh sáng, phóng năng lượng thuần khiết phá hoại kẻ địch, gây ra sát thương ma pháp cho toàn bộ kẻ địch.

Khối Thủy Tinh

Khối rubic từ trên trời rơi xuống, sau khi vỡ vụn gây sát thương ma pháp cho kẻ địch trong phạm vi lớn.

Đá Thủy Tinh

Khối rubic sáng tựa sao băng tấn công kẻ địch, gây ra sát thương ma pháp cho 1 kẻ địch .

Ma Phương

Tăng tỉ lệ bạo kích ma pháp và tỉ lệ sát thương bạo kích ma pháp cho bản thân.