Trở về

Lữ Mông

Tư chất: 95 - [ 4 sao ]

Vai trò: Vật Lý

Mô tả: Công tốc, Đánh lùi

Truy Mệnh

Ngưng tụ ma pháp, hình thành 3 bánh xe truy mệnh truy kích kẻ địch, gây sát thương vật lý cho toàn bộ kẻ địch.

Vô Ảnh Đao

Giấu phi tiêu trong tay, nhanh chóng phóng ra hóa thành một ảo ảnh bắn về phía địch, gây sát thương vật lý cho 1 kẻ địch.

Phóng Đao

Phi tiêu sắc nhọn tập kích kẻ địch phía trước, gây sát thương vật lý và đánh lùi kẻ địch.

Nhẫn Thuật

Nhẫn Thuật Giả, giúp bản thân tăng tốc độ đánh, kèm sát thương vật lý bằng lượng HP lớn nhất của địch.