Trở về

Lục Tốn

Tư chất: 90 - [ 3 sao ]

Vai trò: Phép Thuật

Mô tả: Choáng, Tăng bạo toàn thể

Lửa Địa Ngục

Cấm thuật hệ Hỏa, tụ tập hỏa linh xung quanh địch sau đó phát nổ, gây ra cho tướng có công kích cao nhất phe địch sát thương ma pháp và làm choáng địch.

Lửa Quỷ

Ma pháp gây nổ hệ Hỏa, gây sát thương ma pháp cho 1 kẻ địch.

Thiêu Đốt

Đốt cháy địch, gây ra cho tướng có công kích cao nhất phe địch sát thương ma pháp và giảm kháng phép của địch, duy trì vài giây.

Tâm Hỏa

Khai thông ngọn lửa trong lòng, tăng tỉ lệ bạo kích ma pháp cho toàn đội.