Trở về

Mã Siêu

Tư chất: 90 - [ 3 sao ]

Vai trò: Tiên Phong

Mô tả: Đánh lùi, Giảm Công

Vạn Mã

Triệu hồi quân hồn Tây Lương thiết kỵ quét thẳng toàn bộ kẻ địch, gây sát thương vật lý kèm hiệu ứng hất tung.

Phá Quân

Lập tức càn quét, nhắm thẳng vào điểm yếu của địch, gây sát thương vật lý và đánh lùi kẻ địch trong phạm vi nhỏ.

Đột Thích

Sử dụng thương khéo léo, tiến hành một đòn phá giáp lên kẻ địch hàng trước gây sát thương vật lý và giảm sức mạnh, duy trì vài giây.

Thiết Kỵ

Thiết Kỵ Binh có thể lực mạnh mẽ, tăng điểm HP lớn nhất cho bản thân.