Trở về

Mã Vân Lộc

Tư chất: 100 - [ 4 sao ]

Vai trò: Tiên Phong

Mô tả: Tiên phong, ST hồi phục

Xuyên Vân Thương

Thương ánh sáng lao tới gây ra sát thương vật lý và đánh lùi toàn bộ kẻ địch, kèm sát thương chuẩn theo % HP hiện tại của địch và trị liệu cho bản thân.

Hoành Tảo

Thương ánh sáng càn quét địch, gây ra cho địch trong phạm vi lớn 2 lần sát thương vật lý.

Huyết Chiến

Kích phát huyết khí bản thân, khiến giáp và kháng phép của bản thân chuyển hóa thành điểm HP.

Bất Diệt

Bất Diệt Thương Hồn bảo vệ bản thân, khiến bản thân mỗi lần chịu sát thương kỹ năng sẽ hồi phục điểm HP tối đa, mỗi 3s kích phát 1 lần.