Trở về

Đổng Trác

Tư chất: 105 - [ 4 sao ]

Vai trò: Tiên Phong

Mô tả: ST phản kích, hồi phục

Thần Ma Bá Đao

Giảm sát thương nhận và miễn khống chế, chịu một phần sát thương cho đội. Khi kết thúc gây sát thương chuẩn cho toàn bộ kẻ địch.

Phệ Ma Huyết Sát

Khi có tướng trong đội tử vong sẽ hồi phục HP cho đội hữu. Khi bản thân tử vong sẽ gây thêm sát thương vật lý cho toàn bộ kẻ địch.

Đao Hành Nghịch Thi

Khi HP lớn hơn 50% sẽ tăng sát thương vật lý cho toàn đội. Khi HP thấp hơn hoặc bằng 50% sẽ tăng giáp và kháng phép cho bản thân.

Tàn Bạo Vô Đạo

Ma Thần hỗ trợ giúp tăng HP cho bản thân đồng thời cứ 5s sẽ tự động hồi phục HP.