Trở về

Lỗ Túc

Tư chất: 95 - [ 4 sao ]

Vai trò: Phép Thuật

Mô tả: Sát thương thêm, Choáng

Hỏa Ấn Triệu Lai

Triệu hoán vô số Hỏa Ấn Ký tấn công kẻ địch, gây ra 3 lần sát thương ma pháp trong phạm vi lớn, với kẻ địch có điểm HP thấp hơn 50% sẽ tăng thêm sát thương.

Ngự Lôi Thuật

Lôi ngữ chú pháp, ngưng kết ra Thiên Lôi nổ tung ở giữa kẻ địch, gây ra sát thương ma pháp cho kẻ địch trong phạm vi nhỏ.

Phá Diệt Phù

Phù chú mang theo sức tàn phá tập kích kẻ địch, gây ra sát thương ma pháp cho kẻ địch có điểm HP thấp nhất và làm choáng kẻ địch.

Hoang Vu

Tăng thêm sát thương của các kỹ năng lên những kẻ địch có điểm HP thấp hơn 50%.