Trở về

Lăng Thống

Tư chất: 90 - [ 3 sao ]

Vai trò: Vật Lý

Mô tả: Đánh lùi, Tăng bạo toàn thể

Cự Sa

Vẽ trận pháp kết nối không gian, triệu hồi quái ngư ngoi lên mặt nước, gây sát thương vật lý cho kẻ địch trong phạm vi lớn và đánh bay kẻ địch.

Phi Nhất Kích

Xác định mục tiêu đằng xa, phóng thần kích tấn công kẻ địch, gây sát thương vật lý cho 1 kẻ địch và giảm giáp của địch, duy trì vài giây.

Hải Lưu

Phân định không gian, ngưng tụ hải lưu ở chính giữa kẻ địch tạo thành cột nước, gây sát thương vật lý cho kẻ địch trong phạm vi nhỏ.

Cuồng Bạo

Biển lớn bảo vệ con dân của hải tộc, tăng tỷ lệ bạo kích vật lý cho toàn đội.