Trở về

Khương Duy

Tư chất: 105 - [ 4 sao ]

Vai trò: Phép Thuật

Mô tả: Giảm ST vật lý, ST nhiều đợt

Hỏa Trận

Nham thạch bùng nổ giữa kẻ địch, gây ra 4 lần sát thương ma pháp cho kẻ địch trong phạm vi lớn và làm choáng kẻ địch.

Địa Ngục Hỏa

Dẫn nổ lửa địa ngục thiêu đốt kẻ địch có sức mạnh cao nhất, gây ra sát thương ma pháp và giảm công kích vật lý phe địch, duy trì vài giây.

Thiên Hỏa

Mây lửa bùng cháy, vô số thiên hỏa rơi vào giữa kẻ địch, gây ra 4 lần sát thương ma pháp trong phạm vi lớn và giảm kháng phép của địch, duy trì vài giây.

Xuyên Thấu

Liệt hỏa bùng cháy, tăng thêm trí lực bản thân. Khi tấn công tướng cận chiến của phe địch sẽ tăng thêm sát thương.