Trở về

Hứa Chử

Tư chất: 100 - [ 4 sao ]

Vai trò: Tiên Phong

Mô tả: Khống chế, Hút thuộc tính

Ném Thùng Rượu

Quăng thùng rượu vào kẻ địch, gây sát thương vật lý trong phạm vi lớn đồng thời lấy cắp giáp và kháng phép của kẻ địch gần mình nhất, duy trì vài giây.

Thùng Rượu Nổ

Thùng rượu nổ tung hình thành bão cát, gây ra sát thương vật lý cho kẻ địch trong phạm vi lớn và làm choáng kẻ địch.

Béo Linh Hoạt

Thân hình linh hoạt cùng tốc độ như ánh chớp, gây ra sát thương vật lý cho kẻ địch cách bản thân xa nhất và làm choáng kẻ địch.

Cự Lực

Dũng mãnh như hổ, bách chiến không sờn, tăng sức mạnh cho bản thân dựa trên điểm HP của mình.