Trở về

Vương Nguyên Cơ

Tư chất: 85 - [ 3 sao ]

Vai trò: Vật Lý

Mô tả: Quần thể, sát thương cao

Chiêu Hồn Đao

Lưỡi liềm bay múa, chém nổ bia chữ thập, gây ra sát thương vật lý cho toàn thể địch.

Đoạt Mạng

Vung lưỡi liềm ở giữa kẻ địch, nhanh chóng cắt kẻ địch, gây ra 3 lần sát thương vật lý cho kẻ địch trong phạm vi lớn.

Đánh Lén

Quay ngược lưỡi liềm, đột kích phía sau kẻ địch, gây ra sát thương vật lý cho 1 kẻ địch.

Nộ Lực Chú

Tăng sát thương kỹ năng cho bản thân.