Trở về

Hoàng Nguyệt Anh

Tư chất: 105 - [ 4 sao ]

Vai trò: Tiên Phong

Mô tả: Khống chế, ST nhiều đợt

Phong Ma Trảm

Phong Ma xuất hiện, đao kiếm loạn vũ, gây ra cho kẻ địch trong phạm vi lớn 3 lần sát thương vật lý và làm choáng địch.

Bạt Đao Trảm

Tuốt đao trảm địch, gây ra cho kẻ địch trong phạm vi lớn 2 lần sát thương vật lý và làm choáng địch.

Thuấn Ảnh

Tập kích mục tiêu phía trước, gây sát thương vật lý cho 1 kẻ địch đồng thời đánh lui và giảm hiệu quả nhận trị liệu của địch, duy trì vài giây.

Kiếm Tâm

Cảm ngộ ý cảnh của kiếm, chuyển hóa lực công kích của bản thân thành giáp và kháng phép.