Trở về

Vương Bình

Tư chất: 90 - [ 4 sao ]

Vai trò: Vật Lý

Mô tả: Choáng, Tăng công kích

Bom Siêu Cấp

Gom thuốc nổ mạnh vào trong ống hỏa tiễn, tạo ra thuốc nổ siêu cấp bắn kẻ địch,gây sát thương vật lý cho kẻ địch trong phạm vi lớn và khiến kẻ địch choáng 2s.

Thùng Thuốc Nổ

Bắn thùng thuốc nổ nhỏ tự chế ở sau lưng, làm nổ ở giữa kẻ địch phía trước, gây sát thương vật lý cho kẻ địch trong phạm vi nhỏ.

Bạo Liệt Cầu

Lăn quả bom vào giữa địch và kích nổ, gây sát thương vật lý cho kẻ địch trong phạm vi nhỏ, giảm hộ giáp vật lý và kháng tính ma pháp của địch, duy trì 5s.

Đạn Dược

Trên chiến trường hết sức căng thẳng, kích phát thuốc nước vô hình giấu trên cơ thể, tăng vật công cho toàn phe ta.