Trở về

Hoa Hùng

Tư chất: 95 - [ 4 sao ]

Vai trò: Vật Lý

Mô tả: Tạo sát thương quần thể

Thiên Đao Trận

Xé toạc không gian quanh địch, phóng vô số phi tiêu, gây ra 4 lần sát thương vật lý cho toàn bộ địch và làm choáng kẻ địch.

Ma Nhẫn Kích

Biến ra vô số phi tiêu công kích địch phía trước, gây ra 2 lần sát thương vật lý cho toàn bộ địch.

Cuồng Bạo

Tăng tỉ lệ bạo kích vật lý của bản thân.

Thạch Phá Thiên Kinh

Mỗi lần tấn công kèm thêm sát thương vật lý bằng tỷ lệ HP của địch hiện tại.