Trở về

Vu Cát

Tư chất: 110 - [ 6 sao ]

Vai trò: Phép Thuật

Mô tả: Mị hoặc quần thể, Giảm ST

Hôn Gió

Dùng nụ hôn gió, tạo ra trái tim khổng lồ bay về kẻ địch, trái tim nổ tung gây ra sát thương phép cho toàn thể phe địch, mê hoặc toàn thể phe địch 3s.

Mị Quang

Ma ngư viễn cổ vung sức mạnh của Mị Ma oanh kích trực diện kẻ địch, gây ra sát thương phép cho 1 kẻ địch, gây choáng địch 2s.

Mị Lực

Dùng sức mạnh mê hoặc, tạo ra ánh sáng xoắn bao phủ gây ra sát thương phép cho kẻ địch trong phạm vi lớn, giảm sức mạnh kích phe địch, duy trì 5s.

Mê Hoặc

Sức mạnh Mị Ma thường xuyên cám dỗ địch, giảm kháng phép toàn thể phe địch, tăng trí lực bản thân.