Trở về

Hoa Đà

Tư chất: 95 - [ 4 sao ]

Vai trò: Phép Thuật

Mô tả: hồi máu, Tăng HP toàn thể

Thanh Nang

Y thuật cao siêu, hóa thành mưa trị liệu rải khắp chiến trường, giúp toàn đội hồi phục điểm HP, duy trì 4 lần.

U Minh Hỏa

Tụ thành lửa độc bắn về phía địch, lửa độc ngấm vào xương, gây ra sát thương ma pháp cho 1 kẻ địch đồng thời giảm giáp và kháng phép, duy trì vài giây.

Bách Thảo

Lấy cam lộ làm thuốc dẫn, bách thảo cho vào thuốc để trị liệu đồng đội, giúp hồi phục điểm HP cho tướng có lượng HP thấp nhất trong đội.

Y Thần

Y thuật vô song, tu thần dưỡng sinh, giúp toàn tội tăng điểm HP tối đa.