Trở về

Viên Thuật

Tư chất: 85 - [ 3 sao ]

Vai trò: Vật Lý

Mô tả: Giảm hồi máu, ST chuẩn

Ảnh Sát Trận

Tấn công ở giữa địch gây nổ, gây ra sát thương vật lý cho địch trong phạm vi lớn và giảm nhận hiệu quả trị liệu của địch, duy trì 10s.

Phân Thân

Vận dụng ý niệm hình thành phân thân ảnh xuất hiện trước mặt địch, nhanh chóng trảm kích địch, gây ra sát thương vật lý cho địch trong phạm vi lớn.

Ảnh Đao

Kiếm ẩn giấu trong tay, bất ngờ ném ra tấn công địch, gây ra sát thương vật lý cho 1 kẻ địch và gây choáng địch 2s.

Hạ Sát

Thuật bí nhẫn khiến bản thân khi tấn công gây ra sát thương thực cho địch có sinh lực thấp hơn 50%.