Trở về

Viên Thiệu

Tư chất: 100 - [ 4 sao ]

Vai trò: Vật Lý

Mô tả: Khống chế, Sát thương bạo

Liệt Hỏa Hoàng Hôn

Đạn đạo công nghệ mới nhất, ngắm chuẩn phía trước rồi bắn, gây ra sát thương vật lý cho 1 kẻ địch.

Song Tử Đạn

Dùng thiết bị ngắm chuẩn quang học mới nhất, gây ra sát thương vật lý cho anh hùng phe địch và làm kẻ địch choáng 2 giây.

Hủy Diệt

Trang bị đạn dược có sức hủy diệt được chế tạo mới nhất, tăng công kích vật lý cho bản thân.

Cao Khoa Kỹ

Tận dụng sức mạnh công nghệ cao, khiến bản thân mỗi lần tấn công kèm thêm sát thương vật lý của chênh lệch công kích phe mình và công kích phe địch.