Trở về

Hà Thái Hậu

Tư chất: 100 - [ 4 sao ]

Vai trò: Phép Thuật

Mô tả: Tăng ST, Miễn thương

Ma Lực Xung Kích

Hội tụ năng lượng ma pháp công kích địch, gây sát thương ma pháp cho một kẻ địch.

Ma Pháp Bẫy

Chế tạo bẫy ma pháp, gây ra 3 lần sát thương ma pháp cho toàn thể địch.

Ma Lực Quyền

Ma lực ngưng kết thành hộ thuẫn ma pháp, miễn giảm sát thương cho toàn đội, duy trì vài giây.

Nguyên Tố Tinh Vân

Tăng sát thương cho toàn đội, chuyển hóa trí lực bản thân thành hộ giáp và kháng phép.