Trở về

Giả Hủ

Tư chất: 95 - [ 4 sao ]

Vai trò: Phép Thuật

Mô tả: Diệt đơn thể, Hút máu

Đao Tử Thần

Tử Vong Liêm Đao đoạt mạng, gây sát thương ma pháp lên 1 kẻ địch kèm sát thương chuẩn bằng tỷ lệ HP đã mất và làm choáng kẻ địch, duy trì vài giây.

Tử Linh Chú

Niệm Tử Linh Chú, gây sát thương ma pháp cho kẻ địch trong phạm vi nhỏ.

Thi Bạo

Thi Bạo được sinh ra Minh Giới gây sát thương ma pháp cho kẻ địch trong phạm vi nhỏ, giảm giáp và kháng phép địch, duy trì vài giây.

Tụ Ma

Thu lấy linh hồn của người tử vong để tăng cường cho bản thân, giúp bản thân sở hữu khả năng hấp huyết pháp thuật.