Trở về

Điêu Thuyền

Tư chất: 95 - [ 4 sao ]

Vai trò: Phép Thuật

Mô tả: Mị hoặc đơn thể

Vạn Hoa Trận

Ngưng tụ pháp trận, gây ra 3 lần sát thương ma pháp cho toàn thể địch.

Mị Nguyệt Vũ

Tim bay hình thành pháp trận bao vây kẻ địch, sát hại địch trong vô hình, gây ra 3 lần sát thương ma pháp cho kẻ địch trong phạm vi lớn.

Khuynh Quốc

Xinh đẹp khuynh thành, ngẫu nhiên tấn công 1 kẻ địch, gây sát thương ma pháp và làm mê hoặc khiến mục tiêu tấn công đồng đội, duy trì vài giây.

Tâm Ngữ

Tĩnh tâm chi ngữ, có thể khiến bản thân vào trạng thái Không Linh, khiến công kích bản thân tăng thêm sát thương ma pháp.