Trở về

Đại Kiều

Tư chất: 95 - [ 4 sao ]

Vai trò: Vật Lý

Mô tả: Trầm mặc, Giảm Tốc

Tử Vong Kích

Ngắm chuẩn kẻ địch ở phía xa, bắn một phát đạn không thể né tránh, gây sát thương vật lý cho kẻ địch có trí lực cao nhất và làm câm lặng kẻ địch.

Hỏa Thương Kích

Súng trường từ thời viễn cổ, khai hỏa vào kẻ địch phía trước, gây sát thương vật lý cho kẻ địch và làm choáng kẻ địch.

Chi Viện

Điều khiển vũ khí quân sự công nghệ cao từ xa bay đến đỉnh đầu địch bắn quét điên cuồng, gây sát thương vật lý cho kẻ địch trong phạm vi lớn.

Đạn Nổ Chậm

Bố trí đạn nổ chậm tối tân nhất, khiến công kích của bản thân sẽ làm giảm tốc độ đánh của kẻ địch, duy trì vài giây.