Trở về

Văn Xú

Tư chất: 85 - [ 3 sao ]

Vai trò: Tiên Phong

Mô tả: Khống chế, Giảm giáp

Hỏa Kiếm Quyết

Kích phát nham thạch nổ tung, gây ra sát thương vật lý và tạo 2.5 giây choáng cho kẻ địch trong phạm vi lớn. Khi HP địch thấp hơn 50%, kèm thêm 20% sát thương vật lý.

Lôi Đình Nhất Kích

Mang theo sức mạnh sấm sét công kích địch, khiến địch không thể chống đỡ, gây ra sát thương vật lý cho 1 kẻ địch.

Nguyệt Ảnh Kiếm

Kiếm lớn tấn công, tạo ra một vầng trăng non màu đỏ, gây ra sát thương vật lý cho kẻ địch và đánh bay kẻ địch.

Quỷ Kiếm

Hồn quỷ nương náu trên lưỡi kiếm, khi tấn công làm suy yếu hộ giáp địch, khiến bản thân khi tấn công giảm hộ giáp vật lý địch, duy trì 2 giây.