Trở về

Tuân Úc

Tư chất: 90 - [ 4 sao ]

Vai trò: Phép Thuật

Mô tả: ST duy trì, hồi máu

Xà Linh

Triệu hoán Hỏa Xà Linh viễn cổ tự động công kích kẻ địch kèm theo sát thương ma pháp của bản thân, Hỏa Xà Linh công kích 3 lần tồn tại 15s

Gậy Thiêu Đốt

Dùng Hỏa Đồ Đằng tạo kết giới, liên tục phát ra ánh lửa, duy trì gây sát thương ma pháp cho kẻ địch trong phạm vi lớn, kéo dài 8s.

Trị Liệu Ba

Dùng sức mạnh sinh mệnh tạo quả cầu trị liệu, bắn vào giữa anh hùng phe ta trị liệu cho anh hùng, anh hùng được trị liệu khôi phục điểm sinh lực.

Gậy Ánh Sáng

Chế tạo bẫy từ Lôi Đồ Đằng, sau khi Lôi Đồ Đằng nổ, làm tê tiệt anh hùng địch phạm vi lớn, gây sát thương ma pháp cho anh hùng địch và gây choáng 1s.