Trở về

Chu Thương

Tư chất: 95 - [ 4 sao ]

Vai trò: Tiên Phong

Mô tả: Phản vật lý, Miễn thương

Thuẫn Giáp

Dùng thủy tinh ma pháp cường hóa khiên và áo giáp của bản thân, nhận được phản đòn sát thương vật lý và tăng thêm giáp cho bản thân, duy trì vài giây.

Thanh Phong Bạo

Nhập phương trình, điều khiển áo giáp Cơ Giới của bản thân, tạo 2 lần sát thương vật lý cho 1 kẻ địch.

Từ Năng

Lấy áo giáp bản thân cường hóa thành áo giáp năng lượng từ tính, hấp thụ mọi sát thương mà bản thân phải chịu.

Hộ Vệ

Khi bị công kích sẽ tăng thêm cho bản thân 1 tầng hộ thuẫn, tích lũy 4 tầng hộ thuẫn có thể chặn 1 lần công kích miễn sát thương cho bản thân.