Trở về

Tư Mã Ý

Tư chất: 100 - [ 4 sao ]

Vai trò: Phép Thuật

Mô tả: Khống chế, Giảm kháng

Tinh Vẫn

Triệu hoán vẫn thạch ngoài vũ trụ rơi về phía địch, sau khi nổ gây sát thương ma pháp cho kẻ địch trong phạm vi lớn và khiến kẻ địch choáng 2s.

Hỏa Vũ

Biến lửa thành mưa, từ trên trời rơi xuống kẻ địch, sau khi nổ gây 3 lần sát thương ma pháp cho kẻ địch trong phạm vi lớn.

Diệm Kích Ba

Làn sóng lửa thiêu đốt, đốt cháy kẻ địch phía trước, gây sát thương ma pháp cho toàn thể địch và gây choáng kẻ địch 1s.

Nhiếp Hồn

Ngọn lửa đốt cháy đến cực điểm tạo thành lửa dạng thể lỏng, khiến kỹ năng địch giảm kháng tính ma pháp, duy trì 3s