Trở về

Tư Mã Huy

Tư chất: 100 - [ 4 sao ]

Vai trò: Phép Thuật

Mô tả: Khống chế, Sát thương thêm

Vô Hạn Băng

Băng vĩnh hằng vô tận đóng băng không gian, gây ra sát thương ma pháp cho toàn thể địch tạo và làm kẻ địch choáng 2 giây.

Bạo Liệt Băng

Nguyên tố băng hình thành cột băng nổ tung giữa kẻ địch, gây ra sát thương ma pháp cho kẻ địch trong phạm vi lớn và làm kẻ địch giảm tốc độ công kích, duy trì 4s.

Hàn Băng Đao

Hàn băng hình thành dao băng, gây ra sát thương ma pháp cho kẻ địch trong phạm vi lớn và làm kẻ địch giảm hộ giáp vật lý và ma kháng, duy trì 5 giây.

Tử Thần

Mỗi lần sát thương kèm thêm sát thương ma pháp của điểm sinh lực địch đã tổn thất.