Trở về

Chân Cơ

Tư chất: 105 - [ 4 sao ]

Vai trò: Vật Lý

Mô tả: Bộc phát, ST nhiều đợt

Mai Khôi Vũ

Hoa hồng nở, nhanh chóng chém địch ở bên dưới hoa hồng, gây ra 4 lần sát thương vật lý cho tướng có lực chiến cao nhất phe địch.

Phi Đao

Phi đao phóng ra, từ trên trời rơi xuống sát thương kẻ địch, gây ra sát thương vật lý cho kẻ địch có tỷ lệ HP thấp nhất phe địch.

Tấn Lưu Trảm

Lao nhanh đến bên địch, trảm kích tốc độ nhanh, gây ra cho 1 kẻ địch 3 lần sát thương vật lý, mỗi lần công kích đều kèm sát thương vật lý của HP hiện tại phe địch.

Tử Bạo

Hơi thở tử vong quấn trên đoản đao, tăng tỉ lệ bạo kích vật lý và sát thương bạo kích vật lý cho bản thân.