Trở về

Từ Hoảng

Tư chất: 90 - [ 4 sao ]

Vai trò: Tiên Phong

Mô tả: Khống chế toàn thể

Phá Núi

Dùng sức mạnh Man Ngưu gây chấn động trên đất, gây cho toàn thể địch sát thương vật lý, và trói buộc hành động tất cả địch, duy trì 3s.

Cự Phủ Kích

Sức một địch mười, dùng rìu lớn kèm thêm sức mạnh cực lớn tấn công địch, gây sát thương vật lý cho 1 kẻ địch.

Băng Liệt

Nổ tung mặt đất, gây sát thương vật lý cho địch trong phạm vi nhỏ gần bản thân.

Địa Linh

Triệu hoán linh hồn đại địa bảo vệ bản thân, giúp bản thân tăng điểm sinh lực và vật công.