Trở về

Trương Xuân Hoa

Tư chất: 90 - [ 4 sao ]

Vai trò: Phép Thuật

Mô tả: Khống chế, ST nhiều đợt

Đẳng Ly Tử Ba

Thủy tinh ma pháp hội tụ ánh sáng plasma tấn công địch, gây ra sát thương ma pháp cho địch trong phạm vi nhỏ phía trước, trầm mặc 3s.

Điện Quang Phóng

Phóng ánh sáng trong điện tử tấn công địch, gây ra 2 lần sát thương ma pháp cho địch trong phạm vi lớn, choáng 1.5s.

Thiểm Điện Thuật

Triệu hoán sét tấn công kẻ địch, gây ra cho 1 kẻ địch 3 lần sát thương ma pháp.

Điện Sung Trị

Hấp thu hạt ion điện trong không khí, tăng tỉ lệ bạo kích ma pháp và sát thương bạo kích ma pháp cho bản thân.