Trở về

Cao Thuận

Tư chất: 95 - [ 4 sao ]

Vai trò: Vật Lý

Mô tả: Khống chế, ST thêm

Băng Sương Tiễn

Băng tiễn ngưng kết băng sương tiễn trận, tiến hành tấn công kẻ địch điên cuồng, tạo 5 lần sát thương vật lý cho kẻ địch trong phạm vi lớn và đóng băng kẻ địch.

Băng Tinh

Ngưng tụ nguyên tố băng rời rạc bắn vào kẻ địch, hình thành tinh thể băng trên người địch, gây ra sát thương vật lý cho địch trong phạm vi lớn và đóng băng địch.

Băng Chùy Tiễn

Nguyên tố băng ngưng kết thành Băng Chùy Tiễn bắn về phía địch, gây ra sát thương vật lý cho 1 kẻ địch và khiến địch giảm tốc độ đánh, duy trì vài giây.

Băng Hàn

Đóng băng trời đất, băng hàn vào tủy, khiến bản thân mỗi lần công kích kèm thêm sát thương vật lý cho địch.