Trở về

Trương Phi

Tư chất: 90 - [ 4 sao ]

Vai trò: Tiên Phong

Mô tả: Biến thân, Choáng

Ma Hóa

Đập mạnh xuống đất, gây sát thương vật lý cho kẻ địch trong phạm vi gần mình và gây choáng kẻ địch 2.5s.

Dậm Đất

Man Vương tiên phong trên chiến trường, man đao giơ lên sĩ khí phe ta tăng mạnh, tăng công kích cho toàn thể phe ta một lượng lớn sát thương, duy trì trong vài giây.

Chiến Cuồng

Phát ra tiếng gào thét về phía kẻ địch để tăng cường năng lực bản thân, tăng công tốc và vật công cho bản thân, duy trì 8s.

Hãn Huyết

Huyết ma thú sục sôi, khi điểm sinh lực dưới 50% cường hóa bản thân, tăng hộ giáp vật lý cho bản thân.