Trở về

Trương Liêu

Tư chất: 85 - [ 2 sao ]

Vai trò: Tiên Phong

Mô tả: Khống chế phạm vi lớn

Tuyệt Địa Kích

Đao mang loạn vũ, khiến kẻ địch không ngừng chịu công kích của bản thân, gây ra sát thương vật lý và tạo 2.5 giây choáng cho kẻ địch trong phạm vi lớn.

Tật Ảnh Kích

Nhanh chóng tấn công kẻ địch tựa như gió bão, gây ra sát thương vật lý cho 1 kẻ địch.

Nguyệt Quang Kích

Kiếm Mang như ánh trăng xen lẫn, tấn công kẻ địch, gây ra sát thương vật lý cho kẻ địch trong phạm vi nhỏ.

Huyết Bạo

Bản thân rơi vào trạng thái Cuồng Bạo, tăng điểm sinh lực và hộ giáp vật lý của bản thân.