Trở về

Cam Ninh

Tư chất: 90 - [ 3 sao ]

Vai trò: Tiên Phong

Mô tả: ST hấp thu, Giảm giáp

Gậy Như Ý

Tung ra một gậy kinh thiên, đánh từ trên xuống về phía địch, gây ra sát thương vật lý cho toàn thể địch và giảm giáp của địch, duy trì vài giây.

Kỳ Tập

Tấn công bất ngờ, đánh cho địch một đòn, gây ra sát thương vật lý cho địch trong phạm vi nhỏ.

Khiên Tích Trữ

Tích trữ sức mạnh tiến hành trận huyết chiến, thêm cho bản thân hộ thuẫn hấp thu sát thương, duy trì vài giây.

Cường Tráng

Tăng thể chất bản thân, tăng cường năng lực bản thân, tăng cho bản thân điểm HP và ma kháng.