Trở về

Bộ Luyện Sư

Tư chất: 90 - [ 3 sao ]

Vai trò: Phép Thuật

Mô tả: Công tốc, Sát thương thêm

Phượng Hoàng Lửa

Ngưng kết ngọn lửa, triệu hoán liệt hỏa phượng hoàng viễn cổ, tấn công địch từ trên xuống dưới, gây ra sát thương ma pháp cho kẻ địch trong phạm vi nhỏ.

Quả Cầu Lửa

Hỏa cầu thuật, đem ngọn lửa hội tụ trong tay tạo nên hỏa cầu công kích địch, sau khi nổ gây ra át thương ma pháp cho 1 kẻ địch.

Sí Diệm

Chuyển hóa ngọn lửa của bản thân thành lửa nóng rực, tăng cường năng lực ngọn lửa, khiến công thường của bản thân kèm theo át thương ma pháp cho địch.

Viêm Mộng

Triệu hồi hỏa linh hỗ trợ bản thân, mỗi lần công kích tăng thêm tốc độ đánh cho bản thân, tối đa chồng 3 tầng, duy trì vài giây.