Trở về

Trương Giác

Tư chất: 110 - [ 6 sao ]

Vai trò: Vật Lý

Mô tả: Khống chế, Sát thương bạo

Ma Trận

Ma trận có thể hủy diệt trời xanh vào thời kỳ viễn cổ, bao phủ toàn thể phe địch, ma trận nổ xong gây ra gây sát thương vật lý cho toàn thể phe địch và gây 1.5s choáng.

Dung Nham

Hội tụ quả cầu năng lượng ma pháp ở giữa kẻ địch, sau khi điều khiển quả cầu nổ, gây ra sát thương vật lý cho kẻ địch trong phạm vi lớn, giảm trí lực của địch.

Xích Viêm

Khống chế năng lượng ma pháp trong lòng bàn tay, nổ tung dưới người kẻ địch, gây ra sát thương vật lý cho đơn vị có trí lực cao nhất của địch, gây choáng địch 4s.

Ma Vương

Ma vật viễn cổ xuất hiện, giảm giáp toàn thể phe địch, tăng lực công kích bản thân.