Trở về

Trương Bảo

Tư chất: 85 - [ 2 sao ]

Vai trò: Phép Thuật

Mô tả: Giảm kháng, ST nhóm

Thiểm Điện Cầu

Cấm thuật ma pháp hệ Lôi, sau khi quả cầu tia chớp nổ gây sát thương ma pháp cho toàn thể địch và giảm kháng tính ma pháp của địch, duy trì 5s.

Thiểm Điện Liên

Hội tụ các nhân tố sấm sét, gây sát thương ma pháp cho kẻ địch bị dính sét, chuỗi sấm sét tối đa công kích 5 kẻ địch.

Thiên Lôi Kích

Khai thông sức mạnh sấm sét, đánh một đòn sét về phía kẻ địch phía trước, gây sát thương ma pháp cho một kẻ địch.

Lôi Thần

Hấp thu sấm sét tự do giữa trời đất, tựa như lôi thần giáng lâm, khiến cho công thường của bản thân kèm sát thương ma pháp.