Trở về

Triệu Vân

Tư chất: 100 - [ 4 sao ]

Vai trò: Tiên Phong

Mô tả: Hút máu, ST theo giáp

Thất Tiến Trận

Bảy vào bảy ra, gây 3 lần sát thương vật lý cho kẻ địch trong phạm vi lớn, khiến kẻ địch choáng 2s.

Long Thương

Thương xuất như rồng, gây sát thương vật lý cho kẻ địch trong phạm vi lớn và đánh lùi kẻ địch.

Thần Khí

Thiên thần hạ phàm, tăng tốc độ công kích và hấp huyết vật lý cho bản thân.

Long Hồn

Thức tỉnh Long Hồn, kích hoạt sức mạnh bản thân, đánh đâu thắng đó, giúp chuyển hóa hộ giáp bản thân thành lực công.