Trở về

Trần Cung

Tư chất: 90 - [ 4 sao ]

Vai trò: Phép Thuật

Mô tả: ST duy trì, Giảm năng lượng

Vạn Quỷ Trận

Mở cổng Minh Phủ, thả trăm vạn linh hồn tấn công về phía địch, gây ra 2 lần sát thương ma pháp và kèm theo sát thương trúng độc, duy trì 4 giây cho toàn thể địch.

Quỷ Trảo

Sức mạnh u minh hóa , công kích kẻ địch, gây ra sát thương ma pháp cho kẻ địch trong phạm vi lớn và làm kẻ địch giảm Kháng tính, duy trì 5 giây.

Định Hồn Châu

Định Hồn Châu hiện ra trong Minh Giới, xâm nhập vào thân thể kẻ địch, gây ra sát thương ma pháp cho 1 kẻ địch và làm kẻ địch choáng 2 giây.

Quỷ Ám

Triệu hoán bách quỷ quấn lấy kẻ địch, trói buộc linh hồn địch, khiến tỉ lệ nhận năng lượng địch giảm.