Trở về

Tôn Sách

Tư chất: 100 - [ 4 sao ]

Vai trò: Vật Lý

Mô tả: Công tốc, Sát thương bạo

Pháo Kích Quang

Vũ khí chiến tranh công nghệ cao của tương lai, gây ra 4 lần sát thương vật lý cho toàn thể địch và làm kẻ địch choáng 1 giây.

Đạn Hỏa Diệm

Hội tụ hỏa ly tử kích quang, nổ tung thành đạn lạc hỏa diệm sát thương cao, đạn lạc bắn vào kẻ địch phía trước, gây ra sát thương vật lý cho toàn thể địch.

Đạn Cao Tốc

Đạn tốc độ cao chế tạo đặc biệt bắn ra từ trong vũ khí công nghệ cao, gây ra sát thương vật lý cho 1 kẻ địch và làm kẻ địch choáng 2 giây.

Đường Cùng

Khi cùng đường, kích phát tiềm năng vô tận của bản thân, sinh lực bản thân cứ giảm 10% thì tăng lực công kích và tốc độ công kích cho bản thân.